بیش از 790 نفر در شهرستان ترکمن آموزش مهارتی را فرا گرفتند


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ترکمن، بهرام خدانظری رئیس مرکز گفت: در 6 ماهه اول سال جاری در کلیه حوزه های آموزشی اعم از کارگاههای مرکز ثابت، سیار شهری ، روستای، پادگان، صنایع وصنوف، آسیب دیدگان اجتماعی، سکونتگاههای غیر رسمی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی برای 799 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد.
وی تصریح کرد: از این تعداد 640 نفر مرد و 159 نفر زن می باشد که به ترتیب 80 و 20 درصد آموزش دیدگان بخش دولتی را تشکیل می دهند.
بهرام خدانظری گفت: آموزش های اجرا شده در قالب 145 دوره آموزشی در 84 حرفه آموزشی بوده است.
وی همچنین گفت: 12 حرفه آموزشی برگزار شده در قالب طرح تکاپو بوده است.
وی در پایان افزود: آموزش های مهارتی ارائه شده در خوشه های صنعت ، فرهنگ وهنر ، کشاورزی و خدمات بوده است و امید است تا پایان سال جاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز شهرستان را اجرا کنیم.
 
تعداد بازدید کل :‌25
چهارشنبه 30 مهر سال 1399
مصادف با 1442/03/04 هجری قمری
مصادف با 2020/10/21 میلادی

: مناسبت امروز
-