طرح کاربینی مشاغل ویژه مربیان در این مرکز اجرا می شود


در جهت ارتباط مربیان با بازار کار و تبادل اطلاعات آنان طرح کاربینی مشاغل ویژه مربیان در مرکز بندرترکمن اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ترکمن، بهرام خدانظری رئیس این مرکز گفت: به منظور ایجاد فرصت لازم جهت ارتباط هدفمند مربیان مرکز با بازار کار و آشنایی آنان با مهارت و ابزار نوین و تبادل اطلاعات با رویکرد پژوهش محوری، طرح کاربینی مشاغل ویژه مربیان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ترکمن اجرا می شود.
وی در ادامه بیان نمود: طرح کاربینی فرصتی پژوهشی است که به مربیان یک مرکز برای مدت معین به منظور انجام مطالعه و تحقق در حوزه مهارت آموزی و در محیط کار داده میشود که در این راستا تعداد سه مربی از مربیان مرکز در حرفه های تاسیسات، الکترونیک و جوشکاری با هدف تقویت روحیه پزوهش محوری، تجزیه و تحلیل شغل، شناسایی نیازهای آموزشی بازار کارو بررسی سطح توانایی مهارت آموختگان با حضور در کارگاههای تولیدی و خدماتی، طرح کاربینی را دنبال می کنند.
 
تعداد بازدید کل :‌85
دوشنبه 29 مهر سال 1398
مصادف با 1441/02/21 هجری قمری
مصادف با 2019/10/21 میلادی

: مناسبت امروز
- روز صادرات